Tribu_logo_transparnt.png

להתנדב בקלות.

להתנדבות יש פוטנציאל לחסוך למדינה מאות מיליוני דולרים

במחקר שפורסם במאי 2021 ב-London School of Economics and Political Science התמקדו החוקרים דולן (Dolan), קרקל (Krekel), שרידהר (Shreedhar), לי (Lee), מרשל (Marshall) וסמית' (Smith) בתוכנית ההתנדבות National Health Service Volunteer Responders Programme שהוקמה באנגליה בתגובה למגפת הקורונה העולמית. בתוכנית מעל 9,000 מתנדבים אשר הורידו אפליקציה ייעודית וזו חילקה להם באופן רנדומלי משימות התנדבות קטנות בתוך הקהילה הקרובה אליהם. 
אל התוכנית נרשמו אנשים רבים מאוד, יותר משהיה בהם צורך, וכך יצא שחלקם לא קיבלו משימות התנדבות. החוקרים ערכו השוואה בין אלה שקיבלו משימות התנדבות לאלה שלא ומצאו שמתנדבים פעילים דיווחו על סיפוק גבוה משמעותית מהחיים שלהם, תחושת ערך, חיבור חברתי ושייכות לקהילה. 
ניתוח של ההשפעה הכלכלית העלה כי יתרונות התוכנית היו גבוהות לפחות פי 140 מהעלויות שלה - כלומר, היא הכניסה למדינה 627 מיליון דולר. 


עדיין יש לכם ספק שכדאי להתנדב?
קראו את המאמר המלא.