מערכת מתקדמת לניהול מתנדבים

Tribu_logo_transparnt.png

להתנדב בקלות.

:טריביו במספרים

864 

M

NIS

29.6M

957

418K

שווי התנדבות

שעות התנדבות

מתנדבים

בתי ספר

30+

מועצות אזוריות

100+

100+

10

רשויות ומועצות מקומיות

עמותות

ארגונים אקדמיים

mac.png
6760934_preview.png
Tribu_icon_2_edited.png

רוצה להתנדב

או לנהל מתנדבים?