בקרוב תוכלו להתנדב עם טריביו גם דרך אתר חדש!

 מערכת מתקדמת לניהול מתנדבים

Tribu_logo_transparnt.png

להתנדב בקלות.

:טריביו במספרים

797 

M

NIS

27.3M

957

350K

שווי התנדבות

שעות התנדבות

מתנדבים

בתי ספר

30+

מועצות אזוריות

100+

100+

10

רשויות ומועצות מקומיות

עמותות

ארגונים אקדמיים

6760934_preview.png
mac.png